Možnosti práce v obchodě Aldi a proces náboru

V této přehledu prozkoumáme možnosti zaměstnání v Aldi a náborový proces, abychom vám pomohli účinně se orientovat v jejich žádosti o zaměstnání.

ADVERTISING

Aldi nabízí různorodé příležitosti k růstu kariéry a vývoje. Nejprve navštivte kariérní webové stránky a prozkoumejte nabídky pracovních míst a podávejte žádost. 

Podívejme se, jak se můžete stát součástí týmu Aldi.

ADVERTISING

Volná pracovní místa v Aldi

Nástup do kariéry v Aldi slibuje rozmanité příležitosti napříč různými odvětvími. Objevte role jako:

 • Prodejní asistent: Poskytuje vynikající zákaznický servis a podporuje provoz obchodu.
 • Manažer obchodu: Dohlíží na denní provoz, včetně řízení personálu a spokojenosti zákazníků.
 • Asistent manažera obchodu: Asistuje manažerovi obchodu při různých úkolech, jako je správa inventáře a dohled nad týmem.
 • Provozní pracovník ve skladu: Spravuje skladový inventář a zajistí plynulý provoz ve distribučním centru.
 • Manažer distribučního centra: Vede logistiku a provozní činnosti ve distribučních centrech společnosti Aldi.
 • Firemní role v marketingu: Vyvíjí a implementuje marketingové strategie pro propagaci výrobků a značky společnosti Aldi.
 • Firemní role ve financích: Spravuje finanční operace a rozpočtování pro obchodní aktivity společnosti Aldi.
 • Personální zdroje: Podporuje nábor, školení a pracovní vztahy v pracovní síti společnosti Aldi.
 • Informační technologie (IT): Udržuje a rozvíjí IT infrastrukturu a systémy pro podporu provozu společnosti Aldi.
 • Odběr: Dohlíží na zdrojování a nákup zboží a služeb pro obchody a distribuční centra společnosti Aldi.

Možnosti práce v obchodě Aldi a proces náboru

ADVERTISING

Kvalifikace a Požadavky pro Každou Pozici

Aby byl proces přihlášky do společnosti Aldi úspěšný, seznámte se s kvalifikacemi a požadavky pro každou pozici.

Zde je, co potřebujete vědět:

Prodejní Asistent:

 • Vyžadován středoškolský diplom nebo ekvivalent.
 • Preferována zkušenost s obsluhou zákazníků.

Manažer Prodejny:

 • Preferován bakalářský titul.
 • Vyžadována předchozí zkušenost s vedením.

Asistent Manažera Prodejny:

 • Vyžadován středoškolský diplom nebo ekvivalent.
 • Preferována zkušenost v maloobchodě.

Asistent na Skladě:

 • Vyžadován středoškolský diplom nebo ekvivalent.
 • Preferována zkušenost se skladem nebo logistikou.

Manažer Distribučního Centra:

 • Bakalářský titul v oboru obchod nebo příbuzném oboru.
 • Vyžadována zkušenost v managementu.

Firemní role v Marketingu:

 • Bakalářský titul v oboru marketing nebo příbuzném oboru.
 • Preferována relevantní zkušenost.

Firemní role ve Financích:

 • Bakalářský titul v oboru financí nebo příbuzném oboru.
 • Vyžadována zkušenost s finanční analýzou.

Personalistika:

 • Bakalářský titul v oboru personalistika nebo příbuzném oboru.
 • Preferována zkušenost v HR.

Informační Technologie (IT):

 • Bakalářský titul v oboru informatika nebo příbuzném oboru.
 • Vyžadována zkušenost v IT.

Nákup:

 • Bakalářský titul v oboru řízení dodavatelského řetězce nebo příbuzném oboru.
 • Preferována zkušenost v nákupu.

Výhody práce v Aldi

Objevte výhody spojené s tím, že jste členem týmu společnosti Aldi. Zde jsou některé výhody, které na vás čekají:

 • Soutěživé platy a možnosti postupu
 • Štědré zdravotní a wellness benefity, včetně krytí lékařských, zubních a očních služeb
 • Plány spoření na důchod s příspěvky od společnosti
 • Placené volno a sváteční odměny
 • Slevy pro zaměstnance na produkty Aldi
 • Komplexní vzdělávací a rozvojové programy podporující kariérní růst
 • Pozitivní pracovní prostředí s možnostmi spolupráce a týmové práce
 • Uznání a odměny za vynikající výkony
 • Flexibilní možnosti plánování pracovní doby pro přizpůsobení různým životním stylům
 • Možnosti účasti na veřejném životě a dobrovolnictví na událostech spolupořádaných společností Aldi

Možnosti práce v obchodě Aldi a proces náboru

Náborový proces

Nástup na kariérní cestu v Aldi zahrnuje navigaci strukturovaným náborovým procesem.

Zde je podrobný rozklad toho, jak Aldi vybírá své zaměstnance:

 1. Odeslání žádosti: Prozkoumejte nabídky pracovních míst a odesílejte svou žádost online.
 2. První výběr: Aldi provádí přezkum žádostí a vybírá kandidáty pro pohovory.
 3. Pohovory: Kandidáti se účastní jednoho nebo více pohovorů s manažery náboru Aldi.
 4. Provedení kontrol prošlosti: Aldi provádí kontrolu prošlosti u potenciálních zaměstnanců.
 5. Nabídka práce: Úspěšní kandidáti obdrží pracovní nabídku a pokud je to možné, mohou vyjednávat o podmínkách.
 6. Začlenění nových zaměstnanců: Noví zaměstnanci absolvují orientaci a školení před zahájením svých rolí.

Průběh pohovoru

Zde je podrobný přehled toho, co můžete očekávat během pohovorového procesu:

 1. První filtrování: Aldi zkontroluje přihlášky a vybere kandidáty na pohovory.
 2. Kola pohovorů: Kandidáti se účastní jednoho nebo více pohovorů s manažery náboru ze společnosti Aldi, často zahrnující chování a situaci se týkající otázky.
 3. Hodnocení: Někteří kandidáti mohou podstoupit hodnocení k ověření pracovních dovedností a kompetencí.
 4. Průzkum pozadí: Aldi provádí průzkumy minulosti potenciálních zaměstnanců.
 5. Nabídka práce: Úspěšní kandidáti obdrží nabídku práce a mohou jednat o podmínkách, pokud je to vhodné.
 6. Onboarding: Noví zaměstnanci absolvují orientaci a školení před zahájením svých rolí.

Typy prováděných pohovorů

Připravte se na různé formáty pohovorů k posouzení vašich dovedností a vhodnosti pro danou pozici. Zde jsou typy pohovorů, se kterými se můžete setkat:

 • Telefonické pohovory: Počáteční kvalifikace se provádí přes telefon, aby bylo vyhodnoceno základní kvalifikace a zájem o pozici.
 • Pohovory osobně: Tváří v tvář setkání s manažery na hlubší zkoumání vašich zkušeností a kvalifikací.
 • Panelové pohovory: Pohovory jsou prováděny několika způsoby současně, aby byly vyhodnoceny vaše odpovědi z různých perspektiv.
 • Behaviourální pohovory: Zaměřte se na minulé zkušenosti a chování pro předpovídání budoucího výkonu v konkrétních situacích.
 • Případové pohovory: Představte hypotetický obchodní scénář k posouzení schopnosti řešení problémů a analytických dovedností.
 • Technické pohovory: Posuzují technické znalosti a dovednosti relevantní pro pozici, často pro IT nebo specializované role.
 • Skupinové pohovory: Na více kandidátů jsou prováděny pohovory k pozorování komunikace, týmové práce a vůdcovských dovedností.

Přípravné tipy na pohovory

Příprava na pohovor je klíčová pro úspěch. Zde jsou některé cenné tipy, které vám pomohou uspět na pohovoru v Aldi:

 • Prozkoumejte Aldi: Seznamte se s historií, kulturou a hodnotami společnosti.
 • Porozumějte rolí: Přezkoumejte popis pracovní pozice a zjistěte, jak se vaše dovednosti a zkušenosti shodují s danou pozicí.
 • Cvičte běžné otázky na pohovoru: Připravte si odpovědi s kvalifikujícími příklady na typické otázky na pohovoru.
 • Vyberte vhodné oblečení: Vyberte si profesionální oblečení, které odráží firemní kulturu Aldi.
 • Přijďte včas: Naplánujte si trasu a dorazte na místo pohovoru s dostatečným předstihem.

Možnosti práce v obchodě Aldi a proces náboru

Post-interview Process

After the interview, taking essential steps to bolster your chances of success is crucial. Here’s what to do next:

 • Odeslat Poznámku s Poděkováním: Ihned vyjádřete vděk a znovu potvrďte svůj silný zájem.
 • Zamyslet se nad Pohovorem: Důkladně zhodnoťte svůj výkon a identifikujte klíčové silné stránky.
 • Následný Kontakt: Slušně se informujte o stavu vaší žádosti pomocí zdvořilé e-mailové zprávy.
 • Pokračovat v Hledání Práce: Průbojně zkoumejte další příležitosti ve svém oboru.
 • Připravit se na Další Kroky: Důkladně přezkoumejte podmínky případných nabídek a hledejte konstruktivní zpětnou vazbu pro další zlepšení.

Tipy pro úspěch

Zde jsou některé cenné rady, jak vyniknout:

 • Zvýrazněte relevantní zkušenosti: Přizpůsobte svůj životopis a odpovědi během pohovoru tak, aby byly zdůrazněny dovednosti a úspěchy relevantní k pozici.
 • Prozkoumejte Aldi: Seznamte se s hodnotami, kulturou a produkty společnosti Aldi, abyste projevili svůj zájem a vhodnost.
 • Důkladně se připravte: Procvičujte otázky z pohovoru, oblékněte se profesionálně a dorazte včas, abyste udělali pozitivní dojem.
 • Demonstrujte soulad: Důrazem zdůrazněte, jak se vaše hodnoty a cíle shodují s těmi v Aldi, abyste prokázali své nasazení a nadšení.
 • Sledujte následně: Po pohovorech pošlete e-mail s poděkováním a zůstaňte zapojeni tím, že budete sledovat stav vaší žádosti.
 • Zůstaňte pozitivní: Udržujte pozitivní postoj během procesu přihlášení a využijte překážek jako příležitostí k učení pro budoucí snahy.

Rozsah mezd pro jednotlivé role

Porozumění rozsahu mezd pro různé role v Aldi vám může pomoci při informovaném rozhodování o vaší kariéře. 

Zde je přehled rozsahů mezd pro různé pozice:

 • Prodejní asistent: $12 – $15 za hodinu
 • Manažer prodejny: $50,000 – $70,000 ročně
 • Asistent manažera prodejny: $40,000 – $55,000 ročně
 • Pracovník ve skladu: $13 – $18 za hodinu
 • Manažer distribučního centra: $70,000 – $90,000 ročně
 • Firemní role v marketingu: $60,000 – $100,000 ročně
 • Firemní role ve financích: $70,000 – $120,000 ročně
 • Personální oddělení: $50,000 – $80,000 ročně
 • Informační technologie (IT): $60,000 – $110,000 ročně
 • Zajištění dodávek: $60,000 – $90,000 ročně

Na závěr

Závěrem, Aldi nabízí různé pracovní příležitosti a jednoduchý náborový proces.

Ať už jde o maloobchod, distribuci nebo korporátní sféru, Aldi poskytuje konkurenční platy a možnost růstu.

Učiňte první krok k připojení k Aldi tím, že prozkoumáte pozice a hned se přihlaste. Váš budoucí kariérní rozvoj na vás čeká!