Cieľové pracovné miesta: Ako jednoducho žiadať o voľné pozície.

Nastúpenie na svoju kariérnu cestu s portálom Target Jobs je vzrušujúci zážitok.

ADVERTISING

Tento sprievodca ponúka tipy na plynulé prechádzanie procesom prihlásenia.

Objavte tipy na uchádzanie sa o voľné pracovné miesta a nastartovanie kariéry s Target, čím položíte pevný základ pre váš profesionálny rast.

ADVERTISING

Ponímanie pracovných možností v spoločnosti Target

Target ponúka rozmanité možnosti kariéry v rôznych oddeleniach a pozíciách. Nižšie sú niektoré typy pracovných miest dostupných v spoločnosti Target:

 • Predajca v maloobchode: Pomáha zákazníkom a udržiava poriadok v obchode.
 • Blagárnik: Spracováva transakcie s vynikajúcim zákazníckym servisom.
 • Pracovník skladu: Vybaluje a uskladňuje tovar na policách.
 • Zástupca zákazníckeho servisu: Rieši dotazy a zabezpečuje spokojnosť zákazníkov.
 • Vedúci tímu: Riadi personál a zabezpečuje efektívnosť obchodu.
 • Manažér obchodu: Dohliada na všetky prevádzkové činnosti a ciele.
 • Pracovník distribučného centra: Efektívne zabezpečuje úlohy v sklade.
 • Firemné pozície: Rôzne role podporujúce obchodné ciele.
 • Logistické a dodávateľské posty: Riadenie prepravy a toku inventára.
 • Pozície v IT a technológii: Údržba technologických systémov a riešení.

Cieľové pracovné miesta: Ako jednoducho žiadať o voľné pozície.

ADVERTISING

Ako nájsť pracovné ponuky v spoločnosti Target

Tu sú niektoré účinné spôsoby, ako objaviť dostupné príležitosti a začať svoju cestu s touto spoločnosťou.

 • Oficiálna webová stránka Target kariéry: Navštívte oficiálnu stránku kariéry v spoločnosti Target, aby ste prezerávali a prihlasovali sa na otvorené pozície.
 • Vyhľadávače práce: Využite populárne vyhľadávače práce ako Indeed alebo Glassdoor na nájdenie zoznamov pracovných miest v spoločnosti Target.
 • Sociálne médiá: Sledujte oficiálne sociálne účty spoločnosti Target pre aktualizácie o voľných pracovných miestach a udalostiach náboru.
 • Networking: Spojte sa s aktuálnymi zamestnancami spoločnosti Target alebo odborníkmi vo vašom odbore, aby ste sa dozvedeli o potenciálnych pracovných ponukách.
 • Výstavy kariéry a udalosti: Navštívte výstavy kariéry alebo náborové udalosti organizované spoločnosťou Target na preskúmanie pracovných príležitostí a nadviazanie kontaktov s náborovými pracovníkmi.
 • Referenčné programy: Skontrolujte, či spoločnosť Target ponúka referenčný program, v rámci ktorého zamestnanci môžu odporúčať kandidátov na otvorené pozície.
 • Partnerstvá so spoločnosťou: Skontrolujte partnerstvá spoločnosti Target so školami alebo komunitnými skupinami ohľadom pracovných ponúk.
 • Profesionálne organizácie: Zapojte sa do odborných organizácií špecifických pre váš priemysel, ktoré ponúkajú pracovné zdroje pre kariéru v spoločnosti Target.
 • Náborové agentúry: Zvážte spoluprácu s náborovými agentúrami alebo personálnymi agentúrami špecializujúcimi sa na umiestňovanie kandidátov do maloobchodných alebo korporátnych pozícií, vrátane tých v spoločnosti Target.
 • Návštevy obchodov Target: Navštívte obchody Target vo vašom okolí a informujte sa priamo u vedenia obchodu o voľných pracovných miestach.

Príprava na proces prijímania

Príprava na proces prijímania je dôležitá pre úspešné získanie požadovanej práce v spoločnosti Target. Tu sú niektoré kľúčové kroky, ktoré vám pomôžu sa pripraviť:

 • Poznajte si Target: Zoznámte sa s hodnotami, kultúrou spoločnosti a s konkrétnou pracovnou pozíciou, na ktorú sa uchádzate.
 • Aktualizujte svoj životopis: Prispôsobte svoj životopis tak, aby zdôrazňoval relevantné zručnosti a skúsenosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám pracovnej pozície.
 • Napíšte si motivačný list: Vytvorte personalizovaný motivačný list, v ktorom vyjadríte svoj záujem o pozíciu a zdôvodníte, prečo vaše skúsenosti vás robia ideálnym kandidátom.
 • Zbierajte potrebné dokumenty: Zbierajte potrebné dokumenty ako vysvedčenia alebo certifikáty pre vašu žiadosť.
 • Cvičte pohovory: Pripravte si odpovede na bežné otázky na pohovor a cvičte ich s priateľom alebo členom rodiny, aby ste získali istotu.
 • Dvojnásobne skontrolujte detaily žiadosti: Pred odoslaním do Targetu skontrolujte vašu žiadosť na chyby alebo chýbajúce informácie.

Cieľové pracovné miesta: Ako jednoducho žiadať o voľné pozície.

Kroky na získanie pracovných miest v spoločnosti Target

Tu je jednoduchý sprievodca, ktorý vám pomôže pri procese aplikácie:

 1. Navštívte webové stránky Target Careers: Prejdite na webové stránky Target Careers, kde sa môžete dozvedieť o dostupných pracovných príležitostiach.
 2. Vytvorte si účet: Zaregistrujte sa alebo prihláste do svojho účtu na Target Careers, aby ste mohli začať s procesom aplikácie.
 3. Hľadajte pracovné miesta: Použite funkciu vyhľadávania, aby ste našli pozície, ktoré zodpovedajú vašim schopnostiam a záujmom.
 4. Preskúmajte detaily pracovnej pozície: Dôkladne si prečítajte popis práce a požiadavky, aby ste si bola istí, že vám pozícia vyhovuje.
 5. Vyplňte aplikáciu: Vyplňte online formulár s presnými a aktualizovanými informáciami.
 6. Nahrajte dokumenty: Pripojte k aplikácii akékoľvek potrebné dokumenty, ako je životopis alebo motivačný list.
 7. Odoslať aplikáciu: Skontrolujte si správnosť aplikácie pred jej odoslaním spoločnosti Target na preskúmanie.

Tipy pre presné a efektívne vyplnenie prihlášky

Aby ste zvýšili svoje šance na úspech, tu sú niektoré užitočné tipy pre presné a efektívne vyplnenie prihlášky na pracovné miesto Target:

 • Dôkladne si prečítajte inštrukcie: Pred začatím si prečítajte všetky inštrukcie poskytnuté na portáli prihlášky.
 • Pripravte si informácie vopred: Získajte potrebné údaje, ako je pracovná história, vzdelanie a referencie, aby ste zjednodušili proces.

A teraz tu sú niektoré tipy, ako vám pomôcť presne a efektívne vyplniť vašu prihlášku:

 • Dvojnásobne overte svoje informácie: Overte presnosť všetkých poskytnutých údajov, vrátane kontaktov a pracovnej histórie.
 • Prispôsobte si svoje odpovede: Prispôsobte odpovede podľa požiadaviek práce a zdôraznite relevantné zručnosti.
 • Použite vhodné formátovanie: Zachovajte profesionálny tón a formát počas celej aplikácie, vrátane životopisu a písomných odpovedí.
 • Dôkladne si skontrolujte: Pred odoslaním vašej prihlášky do Targetu si ju prečítajte a skontrolujte prípadné chyby v pravopise alebo gramatike.
 • Dodržiavajte inštrukcie: Presne dodržiavajte inštrukcie Targetu, vrátane príloženia dokumentov alebo absolvovania testov.
 • Uložte si svoj pokrok: Ak to prihláška dovolí, pravidelne si ukladajte svoj pokrok, aby ste v prípade technických problémov nezabudli žiadne informácie.
 • Podajte prihlášku pred termínom: Snažte sa dokončiť a odoslať svoju prihlášku dobre pred termínom, aby ste mali istotu, že ju obdržia včas.

Cieľové pracovné miesta: Ako jednoducho žiadať o voľné pozície.

Po Umiestnení Žiadosti nasledovné

Po umiestnení žiadosti je nevyhnutné zostať angažovaný. Tu je ako:

 • Kontrola Stavu Žiadosti: Pravidelne sledujte vašu žiadosť na webovej stránke spoločnosti Target.
 • Pošlite Poďakovací Email: Vyjadrite vďaku a zopakujte svoj záujem o pozíciu.
 • Nasledujte Telefonátom: Slušne sa informujte o stave vašej žiadosti.
 • Držte sa Profesionálneho Prístupu: Zachovajte úctivé a zdvorilé správanie vo všetkých interakciách.
 • Buďte trpezliví: Uvážte, že náborový proces môže trvať, a zostaňte trpezliví pri čakaní na odpoveď.

Príprava na pohovor

Príprava na pohovor je kľúčová pre úspech. Tu je ako:

 1. Výskum cieľa: Zoznámte sa s hodnotami spoločnosti a novinkami z posledných dní.
 2. Spracovanie pracovnej ponuky: Porozumieť špecifickým požiadavkám a zodpovednostiam pozície, na ktorú sa uchádzate.
 3. Tréning bežných otázok: Precvičujte odpovede, ktoré zdôrazňujú vaše relevantné zručnosti a skúsenosti.
 4. Príprava oblečenia: Vyberte si profesionálne oblečenie, ktoré zodpovedá očakávaniu dress-kódu spoločnosti.
 5. Plán trasy: Naplánujte si miesto pohovoru a trasu dopravy, aby ste zabezpečili presnosť.
 6. Preneste dokumenty: Uistite sa, že máte náhradné kópie svojho životopisu, referencií a ďalších relevantných dokumentov.
 7. Príprava otázok: Máte premyslené otázky a buďte pripravení položiť interviewrovi otázky o role a firemnej kultúre.

Zamestnanecké výhody

Tu sú niektoré z výhod, ktoré ponúka spoločnosť Target svojim zamestnancom:

 • Krytie zdravotného poistenia pre lekárske, dentálne a oftalmologické náklady.
 • Plány na úspory do dôchodku, vrátane 401(k) s príspevkom spoločnosti.
 • Platené voľno na dovolenku, sviatky a ochorie.
 • Zľavy pre zamestnancov na tovary a služby Targetu.
 • Vrátenie školného za ďalšie vzdelávanie a kariérny rozvoj.
 • Flexibilné možnosti plánovania práce na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.
 • Rodičovská dovolenka je čas, kedy noví rodičia budujú väzbu so svojím dieťaťom.
 • Programy a zdroje pre podporu zdravia a blahobyt zamestnancov.
 • Príležitosti na kariérny postup prostredníctvom školiacich a rozvojových programov.
 • Programy pre zamestnancov na pomoc a podporu v poradenských službách.

Platy

Tu sú platové rozpätia pre rôzne pracovné pozície v spoločnosti Target:

 • Obchodný predavač: $11 – $15 za hodinu.
 • Blagárik: $10 – $14 za hodinu.
 • Pracovník na sklade: $11 – $15 za hodinu.
 • Zástupca zákazníckej podpory: $11 – $16 za hodinu.
 • Vedúci tímu: $15 – $22 za hodinu.
 • Manažér obchodu: $50,000 – $100,000 ročne.
 • Pracovník v distribučnom centre: $14 – $20 za hodinu.
 • Korporátne pozície: Platové podmienky sa veľmi líšia v závislosti od pozície a úrovne skúseností.
 • Logistika a dodávateľské posty: $14 – $25 za hodinu.
 • IT a technologické pozície: Platové podmienky sa líšia v závislosti od konkrétnej pozície a skúseností.

Záverom

Na záver, poskytnuté tipy zjednodušujú proces prihlásenia na voľné pozície v spoločnosti Target. Využite tieto zdroje na sebaisto prechádzať procesom.

Či už začínate hľadať alebo snažíte sa o nové príležitosti, prihláste sa a začnite odmeňujúcu kariérnu cestu s Targetom.