Voľné pracovné miesta v spoločnosti Publix: Vaša cesta k profesijnému rastu

Na dnešnom konkurenčnom trhu práce otváranie pracovných miest v spoločnosti Publix ponúka rôzne príležitosti na kariérny rast.

ADVERTISING

S pozíciami dostupnými v rôznych oddeleniach a lokalitách zabezpečuje Publixov záväzok k excelentnosti cestu k úspechu.

Pridajte sa k nám pri objavovaní, ako tieto ponuky môžu posilniť váš profesionálny rozvoj.

ADVERTISING

Publix: Okolo vedúceho reťazca supermarketov

Publix, založený v roku 1930, je významný reťazec supermarketov so sídlom v Lakelande na Floride. 

Publix je známy pre svoju výnimočnú kvalitu a zákaznícky servis a získal excelentnú povesť ako líder v odvetví. 

ADVERTISING

S neochvejným záväzkom Publix presahuje očakávania ako dôveryhodný poskytovateľ potravín a služieb..

Voľné pracovné miesta v spoločnosti Publix: Vaša cesta k profesijnému rastu

Preskúmanie ponúk na pracovné miesta v spoločnosti Publix

V spoločnosti Publix sme zaviazaní poskytovať výnimočnú službu našim zákazníkom. Pozrite si najnovšie ponuky na pracovné miesta nižšie, aby ste sa mohli pridať k nášmu tímu a byť súčasťou nášho záväzku k excelentnosti!

 • Pracovník obchodu – Pomáha zákazníkom, dopĺňa regále a udržiava čistotu obchodu. Miesto: Miami, FL.
 • Pekársky predavač – Pripravuje pekárenské výrobky, pomáha zákazníkom a udržiava pekársky oddiel. Miesto: Atlanta, GA.
 • Predavač v lahôdkách – Krája lahôdky, obsluhuje zákazníkov a udržiava čistotu lahôdkov. Miesto: Orlando, FL.
 • Zástupca zákazníckej služby – Pomáha zákazníkom, spracúva transakcie a poskytuje vynikajúcu službu. Miesto: Tampa, FL.
 • Technik v lekárni – Pomáha lekárom, plní recepty a spravuje skladové zásoby. Miesto: Charlotte, NC.
 • Krájač mäsa – Krája a balí mäso, pomáha zákazníkom a udržiava oddelenie mäsa. Miesto: Jacksonville, FL.
 • Asistent manažéra obchodu – Podporuje manažéra obchodu, vedie personál a zabezpečuje spokojnosť zákazníkov. Miesto: Nashville, TN.
 • Predavač ovocia a zeleniny – Doplňuje ovocie a zeleninu, pomáha zákazníkom a udržiava čerstvosť. Miesto: Birmingham, AL.
 • Pokladník – Spracováva transakcie, manipuluje s hotovosťou a poskytuje priateľskú pokladňovú službu. Miesto: Savannah, GA.
 • Čistič obchodu – Čistí oblasti obchodu, udržiava zásoby a zabezpečuje čistotu. Miesto: Charleston, SC.

Voľné pracovné miesta v spoločnosti Publix: Vaša cesta k profesijnému rastu

Výhody práce v spoločnosti Publix

Publix si váži svojich zamestnancov a snaží sa poskytnúť podporné a odmeňujúce pracovné prostredie. Nižšie môžete preskúmať výhody spojené s prístupom k nášmu tímu:

 • Konkurenčné platové sadzby
 • Rozsiahle možnosti zdravotného poistenia
 • Plán úspor na dôchodok s príspevkom spoločnosti
 • Platené voľno na dovolenku a sviatky
 • Náhrada školného za neustále vzdelávanie
 • Príležitosti na kariérny rast prostredníctvom interného postupovania
 • Program zamestnaneckého vlastníctva akcií (ESOP)
 • Flexibilné možnosti plánovania pracovného času
 • Program zamestnaneckej pomoci pre osobnú a profesionálnu podporu
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti Publix

Informácie o platoch

Skontrolujte odhadované platové stupnice nižšie, aby ste získali prehľad o úrovniach odmien v rôznych pozíciách:

 • Obchodný asistent: 10 – 14 dolárov za hodinu
 • Pekársky predavač: 10 – 15 dolárov za hodinu
 • Deli predavač: 10 – 15 dolárov za hodinu
 • Zástupca zákazníckeho servisu: 11 – 16 dolárov za hodinu
 • Technik lekárenskej prevádzky: 12 – 18 dolárov za hodinu
 • Mäsiar: 12 – 18 dolárov za hodinu
 • Asistent riaditeľa obchodu: 45 000 – 65 000 dolárov ročne
 • Odberateľ ovocia a zeleniny: 10 – 15 dolárov za hodinu
 • Pokladník: 9 – 13 dolárov za hodinu
 • Údržbový pracovník: 9 – 14 dolárov za hodinu

Upozorňujeme, že tieto približné platové rozpätia sa môžu líšiť v závislosti od lokality, skúseností a ďalších kvalifikácií.

Postup prihlásenia

Tu je zjednodušený sprievodca procesom prihlásenia, ktorý vám pomôže navigovať cestou k pridaniu sa k našejmu tímu:

 1. Preskúmajte pracovné ponuky: Navštívte webovú stránku kariéra v Publixe alebo vytvorte si účet na pracovisku, kde môžete prehliadať dostupné pozície.
 2. Vytvorte si účet: Prihláste sa na webovej stránke kariéry v Publixe a začnite proces prihlásenia.
 3. Vyplňte prihlášku: Vyplňte online formulár s vašimi osobnými informáciami, pracovnými skúsenosťami a relevantnými detailmi.
 4. Odoslanie dokumentov: Pošlite požadované dokumenty, ako je váš životopis, motivačný list a certifikáty.
 5. Hodnotenie: Niektoré pozície môžu vyžadovať absolvovanie hodnotiaceho testu na posúdenie vašich schopností a vhodnosti pre danú pozíciu.
 6. Rozhovor: Ak vaša prihláška spĺňa požiadavky, môžete byť kontaktovaní na pohovor s predstaviteľmi spoločnosti Publix.
 7. Nabídka a Onboarding: Ak uspejete, dostanete pracovnú ponuku a pokračujete v procese onboardingu, vrátane orientácie a školenia.

Tipy pre aplikáciu

Tu sú niektoré užitočné tipy, ako zlepšiť vašu skúsenosť s aplikáciou a zvýšiť svoje šance na úspech:

 • Prispôsobte svoj životopis, aby zdôrazňoval relevantné zručnosti a skúsenosti.
 • Vyhľadajte hodnoty a kultúru spoločnosti Publix, aby ste svoju aplikáciu zaradili do etosu spoločnosti.
 • Uchádzajte sa o viacero pozícií, aby ste zvýšili svoje šance na získanie rozhovoru.
 • Dokončite aplikáciu presne a dôkladne, venovajte pozornosť detailom.
 • Prezentujte svoje zručnosti v oblasti služieb zákazníkom a schopnosť pracovať v tímovej atmosfére.
 • Zdôraznite vašu flexibilitu a ochotu učiť sa nové úlohy.
 • Sledujte vašu aplikáciu s pozitívnym e-mailom alebo telefonátom, aby ste prejavili svoj záujem.
 • Príprava na pohovory cvičením bežných otázok a skúmaním histórie a hodnôt spoločnosti Publix.
 • Oblečte sa profesionálne na pohovory a prejavte nadšenie pre danú pozíciu.
 • Buďte trpezliví a vytrvalí, pretože výberový proces v spoločnosti Publix môže trvať nejaký čas.

Voľné pracovné miesta v spoločnosti Publix: Vaša cesta k profesijnému rastu

Programy školenia a rozvoja

Predstavujeme robustné programy školenia a rozvoja spoločnosti Publix, ktoré sú navrhnuté na posilnenie zamestnancov a podporu rastu. Tu je zhrnutie týchto programov:

 • Úvodné školenie: Orientačné stretnutia na zoznámenie nových zamestnancov s kultúrou a zodpovednosťami voči práci v spoločnosti Publix.
 • Workshopy na získanie zručností: Praktické semináre zahŕňajúce rôzne aspekty práce, od obsluhy zákazníkov po technické zručnosti.
 • Programy rozvoja v oblasti vedenia: Cieľavedomé iniciatívy na kultivovanie vodcovských kvalít a podporu postupu v kariére.
 • Príležitosti na krížové školenie: Možnosti pre zamestnancov naučiť sa nové funkcie a rozšíriť svoje zručnosti.
 • Online vzdelávacie platformy: E-vzdelávacie platformy ponúkajúce kurzy na neustále vzdelávanie zamestnancov vo vlastnom tempe.
 • Programy certifikácie: Špecializované programy zabezpečujúce, že zamestnanci spĺňajú normy priemyslu.
 • Riadenie výkonnosti: Trvalá spätná väzba a hodnotenia na mieru rozvojových plánov.
 • Možnosť náhrady školného: Podpora pre zamestnancov, ktorí sa vzdelávajú ďalej.
 • Asistencia pri výbere kariérnej cesty: Orientácia pre postup v kariére vo vnútri spoločnosti Publix.
 • Koučing a mentorstvo: Spárovanie zamestnancov s mentorom pre podporu v kariére.

Programy mentorstva

Predstavujeme programy mentorstva spoločnosti Publix, ktoré sú zamerané na podporu rastu a rozvoja prostredníctvom personalizovaného vedenia a podpory.

Tu je prehľad týchto účinných programov:

 • Štruktúrované párovania: Párovanie zamestnancov s skúsenými mentorami pre personalizované vedenie.
 • Prenos znalostí: Umožňovanie prenosu odbornosti a zručností od mentorov mentee.
 • Kariérne poradenstvo: Poskytnutie informácií o kariérnych cestách a príležitostiach v rámci spoločnosti Publix.
 • Spätná väzba a rady: Poskytovanie pravidelnej spätnej väzby a poradenstva o výkone a kariérnych aspiráciách.
 • Možnosti na budovanie sietí: Umožňovanie pripájania sa v rámci rozmanitého pracovného zboru spoločnosti Publix.
 • Osobný rozvoj: Podpora mentee pri stanovovaní a dosahovaní cieľov.
 • Nepretržitá podpora: Poskytovanie neustáleho povzbudzovania počas cesty mentorstvom.

V závere

Na záver je nutné poznamenať, že voľné pracovné miesta v spoločnosti Publix nie sú len o zamestnaní; sú to cesty k profesionálnemu rastu.

S personalizovaným vzdelávaním, rôznorodými úlohami a silným mentorstvom Publix ponúka komplexnú platformu pre kariérny rozvoj.

Spravte prvý krok k preskúmaniu voľných pracovných miest v spoločnosti Publix a začnite dnes svoju odmevujúcu cestu!